Weetjes

De toekomst begint vandaag: verder bouwen aan de kindcentra ...... 0 - 13 's-HertogenboschAlle professionals, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeente werken samen aan de kindcentra 0 - 13 's-Hertogenbosch. Brede voorzieningen voor alle kinderen en hun ouders van 0 - 13 jaar. We zijn daarmee al een heel eind op weg. Investeringen in tijd, energie en middelen hebben hun vruchten afgeworpen. Managers, directeuren, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders vinden elkaar in het belang van het kind.

De volgende stap is de professionaliteit binnen de kindcentra 0 - 13 te borgen en uit te bouwen.
Hoe we dat als samenwerkende partijen gaan doen, beschrijven we in de Ontwikkelagenda Kindcentra
0 - 13 's-Hertogenbosch 2016 - 2020.

Deze folder geeft kort en bondig de kern weer: De toekomst begint vandaag.pdf