Beleid

Missie en visie NulVier

Missie en visie NulVier Kinderopvang

Missie en visie NulVier in een notendop


NulVier Kinderopvang voert onderstaande taken centraal uit vanuit haar regiokantoor in Boxtel:
- algemene planning
- administratie
- directietaken


Missie NulVier voor de komende jaren


Kinderen van 0-13 jaar de beste zorg bieden en hun ontwikkeling stimuleren. In en rondom de driehoek Tilburg – ’s-Hertogenbosch - Asten/Someren/Heeze is voor NulVier Kinderopvang prioriteit nummer één. Met vakkundige en zeer betrokken medewerkers streven we naar een kwalitatief zeer hoog niveau. Vanzelfsprekend staat klantenbinding hoog in het vaandel om de continuïteit van onze service en dienstverlening te waarborgen. Daarbij horen een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit én oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Visie


De kernactiviteiten van NulVier richten zich op 3 vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Onze visie hierop ziet er samenvattend als volgt uit:
- strategisch partner in centra voor kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar
- prioriteit voor samenwerking op pedagogisch-didactisch gebied
- samenwerking in praktische zaken. Denk aan gezamenlijk gebruik huisvesting / materiaal, afspraken over zorgstructuur, relatie met ouders, externe communicatie en PR
- evenwichtige spreiding (levensfase van woonwijken) van kinderopvang binnen driehoek Tilburg – ’s-Hertogenbosch – /Asten/Someren/Heeze
- heldere communicatie over de kwaliteit van de kinderopvang, zodat ouders een objectieve keuze voor NulVier kunnen maken
- locaties creëren met eigen gezicht en grote betrokkenheid van medewerkers, ouders en kinderen
- positief uitdragen van kinderopvang in het algemeen én NulVier Kinderopvang in het bijzonder, ook in politiek roerige tijden.