Algemene voorwaarden

Ouders moeten bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en -zekerheid krijgen. Dat vinden Brancheorganisatie Kinderopvang en consumentenpartijen BOinK en de Consumentenbond. Partijen hebben daarom algemene voorwaarden(AVK) tot stand gebracht. Deze zijn per 1 januari 2005 van kracht geworden. De AVK zijn bindend voor de leden van de brancheorganisatie.

NulVier hanteert deze D47, Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang-2014.pdf

Daarnaast heeft NulVier ook D02, aanvullende NulVier voorwaarden.pdf hierop